Minder stress, meer energie

Minder stress, meer energie

campagne burnout

Hoe gaat het met jou?

NVK wil stress bespreekbaar maken
In meer dan 60 bedrijven hebben militanten van LBC-NVK tussen 7 en 20 oktober de campagne “Minder stress meer energie” op gang getrokken. Met een actie aan de hoofdzetel van BNP Paribas Fortis op 7 oktober, kreeg de campagnestart ruime persbelangstelling. Zie ook het filmpje op www.deredactie.be
De campagne is niet achter de rug, het begint nu maar pas: 
  • Stap 1: Stress bespreekbaar maken. De acties tussen 7 en 20 oktober, en ook nadien nog, zorgen er voor dat psychosociale belasting (stress op het werk, risico op burn-out) bespreekbaar wordt. De flyer is nog steeds bruikbaar 
  • Stap 2: Neemt de werkgever het probleem ernstig? Militanten van LBC-NVK hebben signalen en reacties van werknemers verzameld en gaan het gesprek hierover aan met de werkgever. Ook met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer worden contacten gelegd. Dit gebeurt onder meer in de bevoegde overlegorganen, o.a. in het comité voor preventie (CPBW). Werknemers krijgen informatie over de respons van de werkgever. Niet te vergeten: het arbeidsreglement moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving en aangevuld met informatie over de nieuwe procedures uiterlijk 1 maart 2015. 
  • Stap 3: Doorwerken rond de oorzaken van psychosociale belasting en opmaak van een preventieplan: werkdruk, overuren, prestatieverloning, strakke targets, gebrek aan opleiding bij invoering nieuwe technologieën, rol van de leidinggevende …. Ideeën voor oplossingen worden verzameld bij alle werknemers, ook bij kaderleden. De voorstellen van de werkgever worden getoetst bij de collega’s op de werkvloer. Werk aan de winkel in de ondernemingsraad en het Comité voor preventie. 
  • Stap 4: Een permanente opvolging en feedback. Werknemers betrokken houden bij het proces en de voortgang. Door de toenemende werkdruk gaan gedreven medewerkers steeds vaker onderuit. Cijfers en ervaringen van kaderleden en -militanten tonen aan dat burn-out en werkstress geen individuele problemen en louter individuele verantwoordelijkheid zijn maar een collectieve dimensie hebben. Het is een verhaal van iedereen. 
Bedrijven kunnen wel degelijk het verschil maken door een beleid te voeren dat werkstress en burn-out bespreekbaar maakt net als het bespreekbaar maken van onderliggende risicofactoren als werkdruk en beschikbaarheid, de rol en ondersteuning van leidinggevenden,… De bedrijfscultuur is een bepalende factor voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Investeren in preventie van werkstress en burn-out is een win-win voor bedrijf en werknemer. 
Voor het NVK is het duidelijk dat het sociaal overleg een belangrijke rol te spelen heeft in de strijd tegen burn-out. Het wordt tijd om dit thema prominent op de overleg-agenda te plaatsen.

Contacteer ons