Links

De Belgische overheid heeft een specifieke campagnesite ontwikkeld over psychosociale risico's op het werk en de recente wetgeving hierover.
De Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten heeft een test ontwikkeld om je stressgehalte te meten. De test geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies.
Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid zetten Mediarte (het sociaal fonds van de audiovisuele sector) een project op rond werkdruk en flexibiliteit. Uiteraard opgehangen aan de specifieke sectorsituatie, maar ook herkenbaar en inspirerend daarbuiten.

Contacteer ons