Nieuwe wetgeving

rechtbank
Sinds 1 september 2014 is er nieuwe wetgeving die méér mogelijkheden biedt om stress en burn-out aan te pakken. Door de nieuwe wetgeving kunnen werknemers makkelijker hulp vragen als ze met deze problemen te kampen hebben. 
Door de nieuwe wet kan ook ernstig werk worden gemaakt van risicoanalyses van werkstress en van een preventieplan. Vroeger waren er zelden analyses en kwamen maatregelen vaak niet verder dan een workshop ‘omgaan met stress’ voor het personeel. Vanaf nu is er meer mogelijk. 
Op individueel vlak is het door de nieuwe wetgeving mogelijk om via de vertrouwenspersoon op het werk of de preventie-adviseur psychosociale aspecten een probleemsituatie aan te kaarten. De regelgeving die vroeger al bestond omtrent geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag werd nu ook in de richting van stress en burn-out uitgebreid. Er werden duidelijke procedures opgesteld om een formele klacht in te dienen. 
Belangrijk is dat de wettelijke procedures vertaald worden naar de concrete realiteit van de onderneming. Daarin heeft het Comité voor Welzijn en Preventie op het Werk (CPBW) een belangrijke rol te spelen. De arbeidsreglement moet in die zin worden aangepast. 
Het sociaal overleg heeft ook een belangrijke rol te spelen in de preventie van psychosociale risico's. Samen met de werkgever kan het CPBW de risico's in kaart brengen en preventieve maatregelen uitwerken. 

Contacteer ons