Wat vraagt het NVK?

affiche burn-out
Met de campagne “Minder stress meer energie”, wil LBC-NVK het taboe rond stress en burn-out doorbreken en bijdragen tot meer begrip voor psychosociale risico’s en een structurele aanpak van de oorzaken die gelegen zijn in het werk. 

Het NVK vraagt: 

  1. Stress en burn-out meetbaar en zichtbaar te maken via een risicoanalyse van de werkplek die de risico’s van het werk in kaart brengt. De nieuwe wetgeving rond psychosociale risico’s, in voege vanaf 1/9/2014, biedt hiervoor een belangrijke hefboom. De werkgever is verplicht om hier werk van te maken. 
  2. Stress en burn-out bespreekbaar te maken door het verspreiden van de juiste informatie over psychosociale risico’s, door sensibilisering van werknemers, ook kaderleden en leidinggevenden. Misverstanden en vooroordelen over burn-out moeten de wereld uit. We moeten af van het idee “Ik heb stress, dus ik ben zwak”. Niet iedereen valt uit door risico’s op de werkvloer, maar ze zijn er wel. 
  3. Een echt engagement van de bedrijfstop. Zij moeten overtuigd zijn en meewillen. Preventie van psychosociale risico’s is een opdracht van gans het bedrijfsbeleid en dat moet tot uiting komen in de missie van het bedrijf en in de opdrachten van elke dienst. Dit engagement moet zich vertalen in mankracht en middelen voor de personeelsdiensten om zo een ECHT preventiebeleid te kunnen voeren. Ook leidinggevenden moeten een betekenisvolle rol kunnen spelen in preventie. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen. 
  4. Een structurele ondernemingsgerichte aanpak van de oorzaken op basis van een risicoanalyse en een preventieplan. Bedrijven kunnen het verschil maken. Een burn-out is geen depressie en altijd bedrijfsgerelateerd. Bedrijven hebben veel zelf in de hand: bedrijfscultuur, aanpak werkdruk, respecteren van arbeidstijden, waarborgen van voldoende rust en recht op onbereikbaarheid, steun van leidinggevenden,…

Contacteer ons