Kadernetwerk

Kadernetwerk

Wie geïnteresseerd is in een thema van ons NVK-programma en er graag meer kennis over verwerft of samen met ons nadenkt over een maatschappelijk relevante oplossing kan zich inschrijven in ons open ‘Kadernetwerk’.
Dit netwerk heeft een informeel karakter en werkt zeer breed thematisch. Het is de uitgelezen ontmoetingsplaats om collega kaderleden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten hebben geen statutaire impact, maar beogen de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de deelnemende kaderleden.
Het Kadernetwerk zal de ene keer eerder informatief zijn, de andere keer verkennend en zal putten uit ervaringen van kaderleden. Alle kaderleden, hoger opgeleiden en leidinggevenden zijn welkom om er aan deel te nemen. Niet enkel leden van de LBC-NVK, maar ook kaderleden die zijn aangesloten bij andere vakbondscentrales van het ACV zijn welkom. Een aantal initiatieven staan ook open voor niet-leden, mits het betalen van een deelnamenprijs. 
Hoe meer kaderleden deelnemen, hoe rijker het debat.

Contacteer ons