Nationaal Comité

NVK Nationaal Comité

Het Nationaal Comité is de statutaire poot van de ACV Kaderwerking. Daarin is plaats voor 48 kaderleden, liefst evenredig verdeeld over de verschillende sectoren en provincies. In hun midden verkiezen ze een Dagelijks Bestuur en 12 afgevaardigden voor de Bestuurlijke Raad van de LBC-NVK, het hoogste gezagsorgaan binnen deze vakbondscentrale. Het Nationaal Comité bereidt de officiële standpunten van ACV Kader voor en vormt de kern van de kaderwerking.
Het Nationaal Comité komt vier keer per jaar samen en vormt de kern van de ACV Kaderwerking. Er wordt overleg gepleegd over een aantal belangrijke zaken met een sociale en maatschappelijke impact. Heel vaak wordt een standpunt ingenomen. Zeker als het belangen van kaderleden betreft. Deze standpunten worden vertaald naar het sociaal overleg, de beleidsorganen van de LBC-NVK (Bestuurlijke Raad) en het ACV. Hier wordt je stem daadwerkelijk vertaald naar het beleidsniveau.
Geïnteresseerd? Aarzel niet en stuur ons een mail: kader@acv-csc.be.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Contacteer ons