Netwerk Secretariaten

Netwerk secretariaten LBC-NVK

Vakbondswerking en netwerking gaan hand in hand. Veel arbeidsvraagstukken passen in een groter geheel en maken een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. De oplossing ligt niet altijd voor de hand. ACV Kader biedt je een netwerk aan om met experten en collega’s van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Met specifieke vragen over je arbeidscontract kan je altijd contact opnemen met ACV Kader.
Voor individuele, bedrijfsgebonden vragen, staat de LBC-NVK-secretaris die het bedrijf opvolgt voor je klaar.
Aan ieder LBC-NVK-secretariaat is een kadercontactpersoon verbonden die de kadervraagstukken bundelt en ideeën verzamelt om er iets mee te doen naar de grote groep van kaderleden binnen het kadernetwerk (zie hieronder).

Wanneer neem je best contact op met ons?

Met vragen en problemen rond je arbeidsovereekomst kun je altijd contact opnemen met een LBC-NVK-secretariaat. Aan ieder secretariaat is een kadercontactpersoon verbonden met wie je contact kunt opnemen en desgewenst een afspraak kunt maken in verband met specifieke kaderproblemen... 

Contacteer ons