Overleg met werkgevers

We reiken werkgevers de hand en willen met hen hierover in gesprek gaan. Via onze vertegenwoordigers en délégués van arbeiders en bedienden willen we werkgevers overtuigen om ook kaderleden toegang te geven tot de vakbondsafvaardiging.

Acties om onze vragen kracht bij te zetten

We staan op onze strepen. We hebben duidelijke argumenten waarom we aandringen op een vakbondsafvaardiging voor kaderpersoneel. Met onze campagne willen we actief pleiten voor de invoering ervan. 

Juridische procedures als het niet anders kan

In bedrijven waar overleg geen vruchten afwerpt en de directie kaderleden manifest de toegang tot de vakbondsafvaardiging blijft ontzeggen, willen we in samenspraak met de betrokken werknemers verdere stappen zetten. Tot en met juridische procedures voor de arbeidsrechtbank tegen onwillige werkgevers.

Contacteer ons