Enquête

Kaderleden lijden onder grote werkdruk en de eindeloze beschikbaarheid. Stress en burn-out zijn schering en inslag. Veel kaderleden hebben vragen over hun loon, variabele looncomponenten en evaluatiesystemen. Ook loopbaankansen in een snel veranderende arbeidsmarkt is een kaderissue. Via een bevraging willen we thema’s aankaarten die kaders nauw aan het hart liggen.