Juridisch kader

Juridisch
Een belangrijke uitspraak van het Arbeidshof van Bergen veroordeelde deze laakbare praktijk.
In 2012 weigerde het metaalbedrijf Caterpillar kaderleden als vakbondsafgevaardigde. Zij konden zich niet kandidaat stellen en niet kiezen voor de vakbondsafvaardiging. De groep kaderleden werd ook niet meegeteld om het aantal mandaten in de vakbondsafvaardiging voor de bedienden te bepalen.
Na een juridische procedure oordeelde het Arbeidshof van Bergen Op 5 september 2014 oordeelde het Arbeidshof in niet mis te verstane bewoordingen dat Caterpillar de volgende rechten heeft geschonden: de gelijke behandeling van werknemers, het recht op vrijheid van vereniging én het recht op collectief onderhandelen.
Slotsom: kaderleden hebben net als andere werknemers grondrechten zoals de vrijheid van vereniging en het recht op collectief onderhandelen via de vakbondsafvaardiging. Nieuwe rechtspraak over gelijkaardige uitsluitingen van kaderleden kan dit niet langer naast zich neerleggen.

Contacteer ons