Kaderleden hebben recht op een vakbondsafvaardiging

Campagnelogo
In veel bedrijven worden kaderleden uitgesloten van de vakbondsafvaardiging. Nochtans hebben ook zij recht op (en baat bij) individuele ondersteuning en volwaardig collectief overleg via dit syndicaal instrument. 
Werkgevers beschouwen kaderleden vaak als een ‘bijzondere’ groep medewerkers, waarvan ze een grote loyauteit verwachten. Ze huiveren voor een kadervertegenwoordiger die de belangen van deze groep werknemers verdedigt en rechten afdwingt. Een vakbondsafvaardiging past niet in hun visie. Liever benaderen ze kaderleden individueel en treffen ze regelingen à la tête du client.
Ook voor het NVK, de LBC-NVK en het ACV staat specifieke positie van kaderleden buiten kijf. Maar dat neemt niet weg dat ze, net als andere werknemers, een arbeidsovereenkomst hebben en werken onder het gezag van hun werkgever. Net als andere werknemers hebben ze ook recht op volwaardig sociaal overleg. Inspraak, participatie en collectieve onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden zijn ook voor hen van belang. 
Omdat kaderleden in veel ondernemingen het gevoel hebben er staan alleen voor te staan, drongen steeds meer kaderleden eropaan werk te maken van hun recht op collectief overleg. Juridisch bevestigde het Arbeidshof van Bergen hun rechtmatige eis. Maar werkgevers (zeker in de industriesectoren) blijken hardleers. De campagne “Kaderleden hebben recht op een vakbondsafvaardiging” wil het probleem daarom hoog op de agenda zetten. Ben je een kaderlid in een industrieel bedrijf in de scheikunde, metaal, voedingsnijverheid, petroleum of non-ferro? Dan zal je de komende maanden zeker nog van ons horen! 

Contacteer ons