Goede voorbeelden

Er zijn best wel wat bedrijven waar kaderleden hun rol als vakbondsafgevaardigde voor hun collega’s kunnen opnemen. Wat daar mogelijk is, moet ook in andere bedrijven kunnen.
Christine en Silvia zijn bij het staalbedrijf Arcelor Mittal al jaren kaderlid én vakbondsafgevaardigde. De vakbondsthema’s die kaderleden aandragen verschillen niet zo gek veel van de thema’s waar ook andere bedienden mee te maken hebben. “We werken in de vakbondsafvaardiging dan ook nauw samen met de vertegenwoordigers van de bedienden. Maar we leggen onze eigen accenten. Zo is de combinatie arbeid en gezin voor alle werknemers een belangrijk thema”, legt Silvia uit. Maar specifiek voor kaderleden vertaalde dat thema zich bij Arcelor Mittal in een discussie over deeltijds werk voor kaderleden. “Een paar jaar geleden was dat nog niet mogelijk”, herinnert Christine zich. “Maar ondertussen hebben we daarover afspraken kunnen maken en tegenwoordig kunnen ook kaderleden deeltijds werken.” “In de beginperiode durfden veel kaderleden geen gebruik te maken van de regeling uit schrik voor een negatieve impact op hun carrière, maar dat is gelukkig gaandeweg veranderd”, vertelt Silvia.
“Wij zijn een soort waakhond,” vat Christine het samen. “En het feit dat de werkgever of het afdelingshoofd weet dat wij toekijken op een juiste toepassing van de afspraken, maakt al een verschil. Als wij er niet zouden zijn, zou de werkgever vrij spel krijgen. Onze collega’s verwachten – terecht – dat wij toezien op de naleving van de gemaakte afspraken.”
Jelle is sinds  2012 actief als kaderlid-vakbondsafgevaardigde bij de fabrikant van landbouwmachines CNH. Ook daar is kadersyndicalisme geen punt van discussie. “Onze werkgever is blij dat er een duidelijk aanspreekpunt is om mee te kunnen overleggen,” legt Jelle de situatie in zijn bedrijf uit. “Bij ons maakt sociaal overleg met kaderleden deel uit van de bedrijfscultuur. We willen met de werkgever en de afdelingshoofden duidelijke afspraken maken over evaluaties en bonussystemen. Evaluaties en loonbeleid zijn thema’s voor alle bedienden, maar voor kaderleden zitten er een paar specifieke kantjes aan. Daar hebben wij als kaderafgevaardigden dus wel wat in te brengen.”
“Variabele verloning, werkdruk, evaluaties, het is nooit het probleem van één persoon. We zoeken via overleg dan ook naar collectieve oplossingen voor de hele groep”, benadrukt hij.
Monique werkt bij Colruyt Group Services. "Op individueel vlak heb ik al een heleboel collega's geholpen met vragen over verloning, rechten en plichten bij ontslag... Zelf onderhandelen en overleggen met je werkgever is soms niet evident," heeft ze geleerd.
Karel is vakbondsafgevaardigde bij Elia en zette al geruime tijd gelden de stap naar een vakbondsengagement. "Als vakbondsafgevaardigde sta ik mijn collega's bij met correcte informatie en kaart ik hun problemen aan bij de directie. Ik stel vast dat veel kaderleden de stap naar ons zetten. Vaak hebben ze zelf als wel ongeveer een idee over een oplossing, maar komen ze toch even bij ons checken of hun redenering klopt," legt hij uit. Zo staan ze sterker in hun schoenen in het overleg met de werkgever. 

Contacteer ons