Verkiezingsprogramma 2016

nvk verkiezingsprogramma
We stellen graag ons verkiezingsprogramma aan u voor. In acht hoofdstukken stellen we u de thema’s voor waar we de komende jaren prioritair aan willen sleutelen. Het zijn stuk voor stuk thema’s waarover we de voorbije jaren vragen kregen van collega-kaderleden. En waar we ons verdiept hebben. De analyse hebben we gemaakt. Nu is het tijd om de thema’s aan te pakken en afspraken te maken in sociaal overleg…


Een fitte kenniswerker? Dat vereist sociaal overleg over deadlines en doelstellingen
Autonomie helpt kaderleden bij een betere combinatie van werk en privé. Toch lijden 45% van de kaderleden met een ‘uitdagende autonome job’ zwaar onder stress. Kaderleden willen sociaal overleg over resultaatgericht werken, over deadlines en doelstellingen, over werk- en rusttijden, over het recht op onbereikbaarheid. 
Een sterk draagvlak voor een transparant loonbeleid
De manier waarop een onderneming zijn medewerkers beloont, is het resultaat van een hele waaier afwegingen. De werkgever schippert tussen het beheersen van de loonkost en het behouden van zijn medewerkers. Het NVK wil constructief sociaal overleg en transparante loonafspraken.
Aansprakelijkheid: Schuld en boete bij kaderpersoneel
Kaderleden zijn in de hiërarchische lijn verantwoordelijk voor hun medewerkers. Die verantwoordelijkheid is niet gering. De impact hiervan op het welbevinden van kaderleden wordt al te vaak onderschat.
Inspraak in innovatie moet vanzelfsprekend worden
Innovatie is geen doel op zich maar een hefboom voor tewerkstelling op langere termijn. Het is een opstap naar kwaliteitsvol werk. Betrokkenheid van werknemers en kaderpersoneel biedt het bedrijf heel wat kansen bieden en versterkt de cultuur van werknemersbetrokkenheid.
Grensoverschrijdend werken binnen een fair en sociaal kader
Er bestaat een wettelijk kader om grensoverschrijdend te werken. Maar de wettelijke regelingen zijn slechts basisregels en spreken zich niet uit over concrete werkomstandigheden. De vakbondswerking kan een belangrijke aanvulling zijn.
Coachend leiderschap is een investering in de kenniseconomie
Leidinggevenden moeten aandacht hebben voor productiviteit én welzijn. Een goed personeelsbeleid richt zich op coachend leiderschap en ondersteunt leidinggevenden in een open cultuur waar de oorzaken van wat verkeerd gaat, bespreekbaar zijn.
Een menselijk personeelsbeleid voor fitte kenniswerkers
Om waardevolle medewerkers aan te trekken en te behouden, gaan werkgevers die betrokkenheid en inzet verwachten van hun medewerkers, best de dialoog aan. Betrokkenheid van vakbonden op dit terrein is geen ‘terreinverlies’ maar een verrijking voor het personeelsbeleid.
Diversiteit versterkt talent
Ongelijkheid bannen is maat- en paswerk in functie van de aard van de achtergestelde groep en de drempels die soms heel discreet de in- en doorstroom regelen. Wie is beter geplaatst dan de werknemers en werkgevers om er met elkaar van gedachten over te wisselen in het sociaal overleg?  

Contacteer ons