Arbeidstijd

Regering erkent met nieuwe wetgeving het belang voldoende ‘los te koppelen’ van de job

Je job geeft energie, je job kost energie: de juiste balans tussen die twee is een voortdurende zoektocht. Wetenschappelijke evidentie maakt duidelijk dat herstel na inspanning niet alleen bij sportieve prestaties, maar ook op de werkvloer, de enige garantie is op duurzame resultaten. Ook wanneer je zelf nog lang niet het gevoel hebt aan het einde van je Latijn te zijn, is het structureel voorzien van echte recuperatie onmisbaar. Digitale technologie creëert mogelijkheid om voortdurend op één of andere manier professioneel beschikbaar te zijn, waardoor de herstel-buffer alsmaar meer onder druk staat. Nieuwe wetgeving die begin april door het parlement goedgekeurd werd, vraagt werkgevers zich bewust te zijn van deze risico’s en hierover te overleggen met het personeel en haar vertegenwoordiging. 
Als ACV Kader willen we deze piste met twee handen aangrijpen om in het sociaal overleg werkbare en degelijke afspraken te maken rond het recht op ‘de-connectie’. Wat verwachten we wel en niet van werknemers, waar trekken we grenzen? In november al brachten we een groep van kadervertegenwoordigers samen om met academische en syndicale experten na te denken over de mogelijke modaliteiten van zo’n afsprakenkader rond de-connectie. ACV Kader boog zich (in het kader van een tweejarig traject rond kwaliteit van werk) met een aantal experten en syndicale verantwoordelijken over het belang van autonomie inzake arbeidstijd, en het belang van de mogelijkheid zelf grenzen aan te geven qua beschikbaarheid. De volmaakte balans tussen job en vrije tijd, met voldoende flexibiliteit en autonomie, zonder in te boeten op performantie, vergt (respect voor) transparante afspraken en een gezonde cultuur die van hoog tot laag uitgedragen wordt. Voer voor het sociaal overleg dus, waar personeelsvertegenwoordigers de ervaringen en behoeften van hun collega’s inbrengen in de dialoog met de directie, om in consensus te formuleren wat in de onderneming als norm gehanteerd wordt. 
Resultaat van de besprekingen is een leidraad voor onderhandelingen rond deze materie, die kan fungeren als checklist wanneer het gesprek rond dit thema in ondernemingen georganiseerd wordt.  
Staat jouw digitale beschikbaarheid onder hoogspanning? Een paar vragen om bij stil te staan. 
  1. Welke cultuur leeft er in jouw onderneming? Misschien bestaan er formele afspraken over momenten en modaliteiten van telefonische of online beschikbaarheid. Maar daarnaast is er ook een informeel aanvoelen van wat er verwacht wordt van werknemers. Welk gedrag wordt als professioneel beschouwd? Welke impliciete druk gaat er uit van de gewoontes van collega’s en directie? Hoe voel jij je daarbij? Wat doet dit met jou?
  2. In welke mate is dit bespreekbaar of is er een taboe?
  3. Doet de directie inspanningen om collega’s te sensibiliseren en te informeren over de (neven)effecten van ICT-mogelijkheden? Worden collega’s aangesproken die bepaalde grenzen lijken te overschrijden? Zou je dat een goede zaak vinden?
  4. Is het onderwerp van bereikbaarheid en beschikbaarheid gelinkt aan een issue van werkdruk? Is het overdreven ter beschikking staan een oneigenlijke oplossing voor een probleem dat eigenlijk te maken heeft met onderbezetting? 
  5. Is er transparantie over de hoeveelheid tijd dat werknemers reëel aan de slag zijn voor de werkgever? Bestaat er een digitaal opvolgingssysteem waarin je de mogelijkheid hebt bij te houden en te communiceren hoeveel prestatie je eigenlijk levert? 
  6. Is er een emailpolicy die er op gericht is de ongewenste impact van onzorgvuldig gebruik van email en andere online kanalen te beperken? 
  7. Is er consensus over de meerwaarde van momenten van de-connectie, zowel tijdens als buiten de arbeidstijd, voor alle werknemersprofielen? 
  8. Hoe zit het met vakantieperiodes? Op welke manier wordt er over gewaakt dat dit werkelijke periodes van rust en herstel kunnen zijn? Levert de organisatie inspanningen om er voor te zorgen dat afwezigheid nadien niet gesanctioneerd wordt door een berg in te halen werk? 

Ons aanbod
ACV Kader vertegenwoordigt en ondersteunt kaderleden om van werk een positief, vervullend en boeiend verhaal te maken. Reflecteer je graag met ons over hoe optimaal om te gaan met de digitale connecteringsmogelijkheden die jouw werkgever je biedt? Contacteer ons voor coaching en advisering omtrent je persoonlijke situatie via kader@acv-csc.be
Meer weten?

Contacteer ons