Kwaliteit van leiding geven

Investeren in leidinggevenden is een sleutel tot succes

coachend leiderschap
Midden mei 2018 organiseerde ACV kader een intervisiesessie voor kadervertegenwoordigers rond kwaliteit van leidinggeven. De impact van leidinggevenden op de werkbaarheid van hun medewerkers is nauwelijks te overschatten. Maar die verantwoordelijkheid brengt ook voor leidinggevenden zélf een heel specifieke belasting met zich mee. Wat kan onze rol als vakbond hierin zijn? Welke meerwaarde kunnen wij bieden voor collega’s in een leidinggevende rol? Aan welke ondersteuning en belangenbehartiging hebben zij behoefte? In een gedachtewisseling met een aantal academische en internationale syndicale experten zetten we stappen vooruit in het realiseren van onze ambities als vakorganisatie op dit vlak. 
Hieronder de presentaties van de sprekers tijdens de bijeenkomst
In aanloop naar de gespreksdag bevroeg ACV-Kader 250 leidinggevende kaderleden over hun ervaringen en knelpunten. 

Contacteer ons