Werkbaar werk

Kwaliteitsvolle jobs maken werk werkbaar

Onze job neemt een centrale plaats in in ons leven. Meer dan alleen een inkomen, halen we uit ons werk ook ontplooiingskansen, werkplezier, zelfvertrouwen en sociaal contact. De kwaliteit van jobs is dan ook een terechte bekommernis voor al wie zich engageert in het sociaal overleg. 
Als kadervakbond NVK zoomen we twee jaar lang in op verschillende aspecten van jobkwaliteit en werkbaarheid die kaderleden nauw aan het hart liggen. Vier keer brengen we personeelsvertegenwoordigers samen met experten, syndicaal en politiek verantwoordelijken rond een factor in de werksituatie die een bewezen invloed heeft op het welbevinden van kaderleden in hun job: 

Contacteer ons