Regionale werking

Belangenbehartiging op plaatselijk vlak

LBC-NVK-Secretariaten

De LBC-NVK kent 13 plaatselijke secretariaten doorheen Vlaanderen en Brussel. Deze secretariaten organiseren regelmatig spreekuren. Dit is hét aanspreekpunt voor al je vragen aangaande je werksituatie.

Regionaal: de LBC-NVK-Afdelingsbesturen

De afdelingsbesturen zijn samengesteld uit militanten van een bepaalde regio en zij staan in voor de belangenbehartiging op plaatselijk vlak.
Ze organiseren ook regelmatig thema-avonden of informatiebijeenkomsten. Ook werken de afdelingsbesturen vaak samen met andere lokale verenigingen rond onderwerpen als mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit.

ACV-Verbonden

De plaatselijke ACV-Verbonden zijn meestal op hetzelfde adres te vinden als de LBC-NVK-secretariaten. Hier kun je terecht met vragen rond bijvoorbeeld werkloosheid. De gewestelijke verbonden van het ACV zijn immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding voor werkloze leden. Een overzicht van de ACV-verbonden vind je via acv-online.be
Goed om te weten
Naast de regionale werking kent de LBC-NVK ook een zeer uitgebreide sectorale werking (ook wel professionele werking genoemd). De vakbond komt immers op voor de belangen van de werknemers in maar liefst 44 paritaire comités ofwel sectoren. 
Alle informatie over deze sectoren vind je hier (of via de donkere navigatiebalk bovenaan deze pagina).
Bovendien is ieder lid automatisch lid van de confederatie, het ACV en kan het ook beroep doen op de regionale diensten van de ACV-Verbonden. Leden kunnen met dezelfde login probleemloos de ledeninformatie van zowel www.acv-online.be als www.lbc-nvk.be vinden. Wel eerst inloggen bovenaan deze pagina. Nog niet geregistreerd? Zeker doen!

Contacteer ons