Leden hebben een streepje voor...

Ons Recht

    
Ons Recht speelt in op actuele sociaal-economische thema's rond arbeid, tewerkstelling, sociale zekerheid, fiscaliteit en milieu. Daarnaast veel aandacht voor sector- en ondernemingsnieuws. Het valt maandelijks bij ruim 320.000 leden in de bus. 
Het recentste nummer van Ons Recht kan door iedereen online worden doorbladerd of gedownload. 
Het digitale archief van Ons Recht is enkel voor leden toegankelijk (registreren/inloggen).
Sinds kort is er naast de papieren versie ook een digitale. Wilt u liever Ons Recht in uw mailbox dan in uw postbus, laat het ons dan hier weten.Kader

Het ledenmagazine Kader is gericht op kaderleden in de privésector. Het behandelt specifieke kaderthema's zoals loopbaanmanagement, aansprakelijkheidsdiscussies, intellectueel eigendom, verantwoord ondernemen, vrouwen in kaderfuncties enz.
Om Kader te ontvangen moet je geregistreerd zijn als kaderlid. Ben je niet zeker? Doe deze registratie online.
Je kunt het magazine online raadplegen en downloaden.
Het recentste nummer kan je eventueel ook bestellen.
Surf naar www.nvk.be voor meer kaderinfo....