Aangename kennismaking!

Voorstellingsbrochures LBC-NVK

Infogids: Wegwijs op het werk
Deze juridische infogids vertelt je kort en krachtig waarom je moet letten als werknemer. Hoe zit het met je loon, vakantie, tijdskrediet, ontslag. En wat doet LBC-NVK voor je?
  
Waarmee kunnen we je helpen?
Deze Gids maakt je wegwijs in de dienstverlening van LBC-NVK. Wat kun je als lid van ons verwachten? Wat doet LBC-NVK voor je?
Download de gids Waarmee kunnen we je helpen? (pdf-bestand)
Aangename kennismaking - Welkom bij de LBC-NVK
Wat doet LBC-NVK voor je? Waarom lid worden van een vakbond? 'Aangename kennismaking'legt kort en bondig uit wat de voordelen zijn van het lidmaatschap bij LBC-NVK.
NVK: Verruim je netwerk
Binnen LBC-NVK is het NVK-kadernetwerk actief. Dit netwerk komt op voor de kaderbelangen. Hooggeschoolden, professionals, pas afgestudeerden kunnen gebruik maken van dit lerend netwerk. Het biedt kansen om in contact te komen met anderen, om te leren, om inzicht te verwerven. Meer info in de folder en via www.nvk.be
Geef richting aan jouw loopbaan
In de schoot van de LBC-NVK functioneert het Centrum voor Loopbaanontwikkeling. De werking en aanpak van het Centrum wordt in deze folder toegelicht.
Meer info vind je ook op www.loopbaanontwikkeling.be. Je kunt je desgewenst online inschrijven voor een startbijeenkomst.
De vele gezichten van LBC-NVK: Nederlands, Frans en Engels
De folder beschrijft op bondige wijze de 'vele gezichten' van LBC-NVK. Wat doet de vakbond, wie is er lid van en wat kunnen we voor je doen.
Deze folder bestaat in het Nederlands, Frans en Engels. Je kunt deze uitgave downloaden, maar niet bestellen.