Kader

Het ledenmagazine Kader is gericht op kaderleden in de privésector. Het behandelt specifieke kaderthema's zoals loopbaanmanagement, aansprakelijkheidsdiscussies, intellectueel eigendom, verantwoord ondernemen, vrouwen in kaderfuncties enz.
Om Kader te ontvangen moet je geregistreerd zijn als kaderlid. Ben je niet zeker? Doe deze registratie online.
Je kunt het magazine online raadplegen en downloaden.
Het recentste nummer kan je eventueel ook bestellen.
Surf naar www.nvk.be voor meer kaderinfo....