Ons Recht, het ledenblad van LBC-NVKDoorblader en lees het huidige Ons Recht nummer. 
Gebruik bij voorkeur de browsers Chrome of Mozilla 
Ons Recht mag met recht het paradepaardje van de LBC-NVK worden genoemd. Elke maand krijgen onze 325.000 leden dit magazine in de bus. Een blad vol actuele informatie rond sociaal-economische thema's. Veel aandacht voor sector- en ondernemingsnieuws. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. 
Je kan Ons Recht ook online lezen of er als LBC-NVK-lid voor kiezen om Ons Recht niet langer op papier te ontvangen, maar maandelijks digitaal in je mailbox. Je ontvangt het magazine dan sneller en je spaart met je digitale overstap ook het milieu. Teken nu in. 
Het recentste nummer is op onze website steeds beschikbaar voor iedereen. Het archief kan enkel door leden worden geraadpleegd. Daarvoor moet je dus eerst inloggen.
In Ons Recht staat maandelijks een puzzelpagina, waar je een mooie prijs mee in de wacht kan slepen. Het wedstrijdreglement vind je hier.