Treintarieven en tussenkomst werkgever

De NMBS heeft zijn tarieven verhoogd op 1 februari 2019

Vervoer5
Deze keer is er voor de woon-werkabonnementen een gemiddelde stijging met 1,18 procent. Deze prijsverhoging komt, net als de vorige jaren, volledig ten laste van de werknemers, want de tussenkomst van de werkgevers wordt niet aangepast. De bestaande forfaits blijven van toepassing. In het IPA-ontwerp voor 2019-2020 zijn nieuwe afspraken opgenomen over de terugbetaling van het openbaar vervoer. Mogelijk zullen de vernoemde bedragen dus nog aangepast worden. 
Je werkgever betaalt voor een deel de kosten terug die je moet maken voor je woon-werkverkeer. Hieronder vind je een tabel met de prijzen en de tussenkomsten in de algemene regeling voor het vervoer naar het werk met de trein. In kolom A van de tabel staat de kostprijs vermeld in kolom B de tussenkomst. 
Sommige werknemers verplaatsen zich eerder met de bus of de tram. Ook voor deze werknemers komt de werkgever tussen in de verplaatsingskosten. Voor verplaatsingen vanaf 5 kilometer zijn er twee mogelijkheden voor deze tussenkomst.
  • Ofwel staat de abonnementsprijs bij bus en tram in verhouding tot de afstand: dan wordt de bijdrage van de werkgever berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen voor het treinvervoer (zie hierna). Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 75 procent van de werkelijk betaalde abonnementsprijs. 
  • Ofwel is de abonnementsprijs bij bus en tram een eenheidstarief: dan wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair bepaald op 71,8 procent van de effectief betaalde prijs. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen voor het treinvervoer (zie hierna) voor een afstand van 7 kilometer.
Deze regeling geldt voor alle werknemers die niet behoren tot een sector, onderneming of instelling die bij cao een afwijkende regeling heeft. Zo kan bijvoorbeeld een tussenkomst worden berekend als percentage van de treintarieven, waardoor de tussenkomst vanaf 1 februari wel verhoogt. Voor meer informatie kan je als lid van de LBC-NVK terecht in je plaatselijk secretariaat.