LBC-NVK
22.09.2014
Goedemiddag
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK  >  Sociale wetgeving  >  Werken  >  allesovermijnloon  >  Verdien je het juiste loon : check  >  PC 209
Printen | Delen
 
 

Ovezicht lonen in Paritair Comité 209.00 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

In België worden voor de meeste sectoren aparte regelingen in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken en wettelijk afdwingbaar gemaakt. Dat gebeurt in zogeheten paritaire comités waarin de betrokken sectororganisaties van werkgevers en werknemers zo een afspraken maken. Er zijn in België een tweehonderdtal paritaire comités.

Op basis van uw gegevens, behoort u tot het Paritair Comité 209.00 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Schematisch, ziet de regeling voor de laagste loongroepen in uw sector er als volgt uit (Situatie op 1/07/2011 - bruto maandloon in euro):

 • Gewaarborgde minimummaandwedde: 1.439,84 EUR

 • Administratieve bedienden (Nationaal)

  Beroeps- 1e trap 2e trap 3e trap 4e trap
  loopbaan
  0 1.492,56
  1 1.512,05
  2 1.531,01 1.641,53
  3 1.550,49 1.674,67
  4 1.569,69 1.707,16 1.820,45
  5 1.589,56 1.740,03 1.865,99
  6 1.608,64 1.772,53 1.911,53 1.955,02

 • Technische bedienden (Nationaal)

  Beroeps- 1e trap 2e trap 3e trap 4e trap 5e trap 6e trap 7e trap
  loopbaan
  0 1.492,56
  1 1.512,05
  2 1.531,01 1.581,82 1.641,53 1.686,43
  3 1.550,49 1.610,42 1.674,67 1.726,63
  4 1.569,69 1.639,13 1.707,16 1.767,47 1.820,45 1.835,77
  5 1.589,56 1.667,31 1.740,03 1.807,70 1.865,99 1.881,41
  6 1.608,64 1.695,78 1.772,53 1.848,04 1.912,08 1.927,31 1.955,02

 • Tekenaars (Nationaal)

  Beroeps- 1e trap 2e trap 3e trap 4e trap 5e trap
  loopbaan
  2 1.581,82 1.686,43
  3 1.610,42 1.726,63
  4 1.639,13 1.767,47
  5 1.667,31 1.807,70
  6 1.695,78 1.848,04 1.955,02
  7 1.724,49 1.888,62 2.003,84 2.074,40
  8 1.752,83 1.929,07 2.052,75 2.126,22
  9 1.780,88 1.969,68 2.101,45 2.177,97 2.343,09

 • Meestergasten (Nationaal)

  Beroeps- 1e trap 2e trap 3e trap
  loopbaan
  9 1.746,11 2.074,40 2.253,69
  10 1.788,10 2.126,22 2.309,84

 • Traceerders voor ketelwerk (Nationaal)

  Beroeps- 1e trap 2e trap
  loopbaan
  6 1.955,02
  7 2.003,84 2.059,59
  8 2.052,75 2.110,80


Bent u
lid of militant van het ACV, dan kan uhieronder inloggenvoor meer volledige en gedetailleerde informatie over de lonen, de extralegale voordelen en de loonclassificatie van uw sector.
De lonen met de allerlaatste indexering vindt u op de pagina’s die tot de ACV-leden voorbehouden zijn.

Enkel voor ACV-leden(+), militanten en personeelsleden: Inloggen
Registreren  |  Help

Hoe mijn NETTO loon berekenen

Beeld eindejaarspremie rekenmachine

Het nettoloon is verschillend naargelang uw gezinstoestand of u werkt als arbeider of bediende.

U kan dit nettoloon berekenen met de ACV bruto-netto calculator

De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy.

Interprofessioneel minimumloon

Elke voltijdse werknemer heeft recht op een bruto minimum maandloon. We noemen dit het interprofessioneel maandloon. Dit minimumloon geldt voor iedereen die in de privésector werkt: minder mag niet, meer natuurlijk wel.

Dit minimumloon wordt in België vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad.

Deze arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door de vakbonden en de werkgevers. De bepalingen die in die CAO opgenomen worden zijn bindend. Dit wil zeggen dat het loon in de privé sector, nooit lager mag dat dit minimumloon.

Dat minimum maandloon loon wordt regelmatig geindexeerd.
De laatste bedragen vind je op onze pagina "Minimumloon"

Meer info ???

Voor meer info kunt u terecht bij LBC-NVK, de ACV beroepscentrale die dit paritair comité opvolgt

De Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel verdedigt de belangen van bedienden, kaderleden (en alle werknemers uit de non-profit) in de privésector

Een overzicht van alle beroepscentrale van het ACV vindt u hier

Wil u meer informatie over de sector waar u werkt of weet u graag wie de ACV-afgevaardigde voor uw onderneming is dan kan u terecht bij de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel. Een klik op het onderstaande logo verbindt u meteen met de website van deze centrale.

Logo LBC

Home  |  Info over je loon  |  Loonenquete  |  Bruto-netto-calculator  |  Publicaties  |  Toplonen  |  Verdien je het juiste loon : check  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Zie ook:
Publicaties en documentatie
  Archief Visie 2007
Sociale wetgeving
  PC 205
  PC 338
  PC 340
  PC OPENBARE SECTOR
  vakbond
 
Overzicht
 
 
ACV op je werk
 
 
ACV in je regio
 
 
Klik door naar de ACV-berekeningsmodules