LBC-NVK
22.09.2014
Goedemorgen
Banner
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK  >  Sectoren  >  Industrie  >  PC 215 Kleding en confectie  >  Cao
Printen | Delen
 
 

Collectieve Arbeidsovereenkomsten online...

Downloads

______________________________________________________________________________________________

Cao-akkoord voor 2013-2014 in kledingsector (PC 215)

Op 12 februari werd een globaal akkoord bereikt in het paritair comité van de Kledingsector (pc 215).

De cao's over SWT (het vroeger brugpensioen) op 58 jaar en 56 jaar (in geval van een lange loopbaan) werden gisteren ondertekend. Het ging in beide gevallen om de verlenging van bestaande afspraken. De andere cao’s zullen op 25 februari as. worden ondertekend.

Wat werd in het akkoord bereikt?

Tewerkstelling

 • SWT
  • Verlenging bestaande cao’s SWT (60 j, 58 j met solidarisering werkgeverstoeslag)
  • De verlenging van het SWT op 56 jaar (lange loopbaan) wordt afhankelijk gesteld van een akkoord met de arbeiders,
  • Invoering van SWT vanaf 56 j en 20 j. nachtarbeid
   • Bijkomende uitkeringen bestaanszekerheid (BUB of aanvullende werkloosheid) : behoud,
   • Onderzoek naar uitstroom bedienden in de leeftijdcategorie +45 j tot voor de SWT-leeftijd,
 • Tijdkrediet
  • 4/5 tijdkrediet vanaf 50 jaar mits 28 jaar beroepsloopbaan
  • Indien inpasbaar in de arbeidsorganisatie
 • Tewerkstellingsverbintenis: nu met sanctie-clausule in geval van niet-naleving

Koopkracht

 • Invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering

Vervoerskosten

 • Verhoging van het loonplafond van €30.000 naar €33.000

Syndicale vorming

 • verhoging van het aantal dagen syndicaal verlof

Opleiding en vorming

 • voortzetting IVOC-werkingPC 215: Eisenbundel cao 2013-2014

Mogelijke thema’s voor een nationaal akkoord 2013-2014

Op 17 september 2013 overhandigden de vakbonden aan de werkgevers een overzicht van thema's die ze aan bod willen laten komen in de onderhandeling over een nieuwe nationaal akkoord in de kleding- en confectiesector. Hierondonder vind je ze op een rijtje.

De besprekingen zullen later opgestart worden. Wij houden u op de hoogte!

Tewerkstelling

 • Maximale verlenging bestaande stelsels SWT
 • Bedienden in dienst van een onderneming vóór 01 januari 2014 zullen in toepassing van het vastkliksysteem dat voorziet in een dubbele berekening van de opzegging, steeds voor de verworven anciënniteit recht hebben op één maand opzegging per jaar tewerkstelling,
 • Economische werkloosheid voor bedienden: €10 voor iedere dag waarvoor werkloosheidsvergoedingen worden toegekend; de sector zorgt ervoor dat iedere bediende in geval van economische werkloosheid vorming kan volgen
 • Inventarisatie van alle voorstellen die in bedrijven met meer dan 20 werknemers worden geformuleerd in het kader van cao 104
 • Tijdkrediet:
  • landingsbaan vanaf 50 jaar in geval van 28 jaar anciënniteit
  • motief
 • Werkzekerheidsclausule met sanctionering indien geen collectief sociaal overleg wordt gevoerd (actueel enkel aanbeveling van de voorzitter)
 • Ontstressingsdagen

Koopkracht

 • Invoering van een sectoraal sociaal aanvullend pensioenplan

Syndicale premie

 • Verhoging van het bedrag van de syndicale premie

Vervoerskosten

 • Indexering en verhoging van het loonplafond (actueel €30.000) voor de terugbetaling van de vervoerskosten

Syndicale werking

 • Uitbreiding syndicaal verlof
 • Verlaging van de drempels voor de aanstelling van een syndicale delegatie bedienden (actueel 25)

Vorming en Opleiding

 • Verderzetting activiteiten Ivoc.
 • Vormingsrecht
Home  |  Actualiteit  |  Ledenvoordelen  |  Wie zijn wij  |  Publicaties en documentatie  |  Sectoren  |  Sociale wetgeving  |  Van A tot Z  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Akkoord 2011-2012 PC 215 Kleding en Confectie
Ledenservice

In het najaar wordt aan LBC-NVK-leden die dat wensen een USB-stick ter beschikking gesteld waarop onder meer alle sectorCAO’s worden gepubliceerd.

Interesse?